+48 506 530 313

Oferta obejmuję projekty instalacji elektrycznych zewnętrznych w zakresie:

  • przyłączy,
  • tras kablowych,
  • oświetlenia parkingów,
  • oświetlenia dróg publicznych,
  • sieci energetycznych niskiego napięcia,
  • ochrony katodowej zbiorników paliw,
  • instalacji odbiorczych od odnawialnych źródeł energii. 

 

 

Nasze realizacje

ELER BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 ul. Grzybowa 53/2, 05-500 Józefosław

 +48 506 530 313

 biuro@elerstudio.pl