+48 506 530 313

Oferta obejmuję projekty instalacji elektrycznych wewnętrznych w zakresie:

  • zasilania oraz rozdziału energii,
  • doboru zabezpieczeń,
  • tras kablowych,
  • instalacji siłowych,
  • instalacji gniazd wtykowych,
  • instalacji oświetlenia podstawowego,
  • instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  • instalacji połączeń wyrównawczych,
  • instalacji odgromowej.

 

 

Nasze realizacje

ELER BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 ul. Grzybowa 53/2, 05-500 Józefosław

 +48 506 530 313

 biuro@elerstudio.pl